Na festivalu funguje bezhotovostní systém plateb.Nelze platit hotovostí! Díky tomuto  systému lze platit za vše - od pití a jídla až po merch - jen  bezkontaktní kartou. Můžete využívat svoji bezkontaktní MasterCard® a Maestro® karty anebo si obstarat Festipay kartu, oficiální bezhotovostní systém společnosti Sziget Cultural Management. Pokud si přivezete hotovost, lze ji vyměnit na speciálních stanovištích za Festipay kartu.

Víc detailů naleznete zde:

Contactless MasterCard® / Maestro® card

Festipay Card